Hållbarhet

UM Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler anpassade efter kundens behov. Vårt fokus är människorna i våra fastigheter, att de har rätt förutsättningar för arbete, undervisning, trygghet, utveckling och omsorg. Vi har ett långsiktigt perspektiv och kombinerar projektutveckling med förvaltning och uthyrning.

Vår vardag handlar om att med nyskapande idéer bidra till att lösa behoven för våra hyresgäster och utveckla områden till något attraktivt och hållbart. Det är ett arbete som möjliggör flexibilitet, innovation och att våga prova nya vägar för att hitta den optimala lösningen. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren kan vi hjälpa kommuner och regioner att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas får bäst förutsättningar och blir hållbar över tid.

Genom allt vi gör har vi förstås ett ansvar att göra det med omtanke om miljön genom fokus på hållbar fastighetsutveckling. Bygg och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. Det gör att vi har ett stort ansvar för att göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck och också inspirera andra till att göra viktiga förändringar. Med vår erfarenhet och ständiga fokus på miljö samarbetar vi tillsammans med andra aktörer mot att utveckla områden som även nästa generation kan vara stolt över

 

 

Kontakta oss